Nhiếp ảnh gia chỉ đạo chiến đấu cơ "tạo dáng" giữa không trung