Tay đua mô tô chơi xấu, lao lên bóp phanh của đối thủ khi đang chạy hơn 200kmh