Robot xây dựng đảm nhận việc đan thép trong dự án xây nhà thông minh