Tàu hỏa phải dừng lại nhường đường khi xe tải cố vượt đường ray