When to watch next week's rare supermoon

Sự kiện này sẽ xảy ra vào đêm trước ngày 14 tháng 11, Mặt Trăng sẽ xuất hiện to hơn đến 14% và sáng hơn 30% so với bình thường. Đây là lúc Mặt Trăng nằm gần Trái đất nhất theo ước tính đến ngày 25 tháng 11 năm 2034, chính vì thế bạn không nên bỏ lỡ cơ hội hiếm có này.