Hàng trăm cây tre lao xuyên cửa kính, tài xế sống sót thần kỳ