Hướng dẫn tải và đăng nhập eNetViet trên máy tính

eNetViet là một ứng dụng liên lạc điện tử giúp cho nhà trường và phụ huynh có thể dễ dàng trao đổi tình hình học tập của học sinh. Sau đây, chúng tôi xin mời các bạn cùng đón xem video hướng dẫn cài đặt và đăng nhập eNetViet trên máy tính.