Đối thủ quỳ lạy, chắp tay cầu xin Neymar ngừng lừa bóng