Tắt chế độ thông báo, sáng màn hình khi có tin nhắn Viber - Download.com.vn

Nếu bạn không muốn Viber hiển thị thông báo khi có tin nhắn đến, cuộc gọi đến thì có thể tham khảo cách tắt chế độ thông báo gây sáng màn hình trên Viber trong video hướng dẫn. Cách này còn giúp tiết kiệm pin điện thoại đáng kể.