Loài chim nặng 60kg có thể giết người bằng đòn cực hiểm