Sushi Tôm sống - một trong những món ăn sống của người Nhật.