Khi bạn muốn làm dance nhưng bố mẹ lại bắt làm bảo vệ