Sự cố gắng của đàn voi cuối cùng cũng được đền đáp