Sống ảo bất thành, cô gái gặp tai nạn hài hước liên tiếp