Snap cho Andrioid - Gắn widget vào trung tâm thông báo trên Android

Snap là một ứng dụng dành cho thiết bị Android, cho phép người dùng ghim các widget vào một thanh gọi là “widget drawer”, tương tự như một thanh thông báo, để bạn truy cập và tương tác nhanh.