Skype for Business Android Phone - Ứng dụng Skype cho doanh nghiệp

Skype for Business là ứng dụng hoàn hảo cho các doanh nghiệp, cho phép kết nối các thành viên trong công ty dưới dạng offline, tạo cuộc họp nhanh chóng để trao đổi ý tưởng, thông tin và dữ liệu dễ dàng hơn.