Sĩ quan Nga đá bóng ngẫu hứng dưới mưa trên Quảng trường Đỏ