Ronaldo xấu hổ vì định cởi áo tán tỉnh cô hàng xóm