Relive - Download on Steam for free - Game dạy hô hấp nhân tạo thú vị cho máy tính và Mac

Relive là trò chơi thú vị và hoàn toàn miễn phí trên steeam. Nó không những giúp mọi người giải trí mà còn nạp thêm kiến thức về cách sơ cứu khi gặp người bị bất tỉnh.