Pull Him Out video gameplay

Nếu như trong Save The Girl, nhiệm vụ của bạn là cứu cô gái thì ở Pull Him Out, bạn phải cứu một anh chàng hậu đậu kém may mắn.