Cô gái cụt tay viết thư pháp bằng chân, cực nhanh, cực đẹp. Đố ai làm được