Phi công vừa nhào lộn ngoạn mục, vừa rót nước tăng lực giữa trời mà không rớt giọt nào