Gấu con đáng yêu có thể trở thành ngôi sao mới ở Đức