Phá nhà cao tầng bằng thuốc nổ siêu nhanh ở nước ngoài