Pha “đạp phanh“ chất lừ trên mặt hồ băng của vịt trời khiến người xem thích thú