Hướng dẫn cài đặt iTaxViewer để đọc file XML - Đọc tờ khai thuế

Cài đặt iTaxViewer để đọc file XML xuất ra từ HTKK một cách dễ dàng. Giúp các doanh nghiệp nộp tờ khai quyết toán thuế, báo cáo hóa đơn, báo cáo tài chính một cách nhanh chóng, thuận hiện hơn bao giờ hết.