Ông bố Thụy Điển dùng cằm nâng con gái ngồi trên ghế