Ông bố gặp 'thảm họa' khi lần đầu buộc tóc cho con gái