Những tình huống loài chim 'tấn công' người đi đường