Cách kích hoạt tính năng bảo vệ ảnh đại diện Facebook

Tính năng bảo vệ ảnh đại diện (Profile Picture Guard) nhằm ngăn chặn người khác chia sẻ, tải ảnh đại diện của bạn. Đồng thời, cũng hạn chế tối đa tình trạng sử dụng các công cụ chụp màn hình ảnh đại diện của bạn. Nhờ đó, bạn không còn phải lo ảnh đại diện của mình "bị đánh cắp" nữa!