Nghẹt thở cảnh 10.000 người đàn ông Nhật khỏa thân, tranh cướp gậy thánh