Cá sấu lao lên bờ cướp mồi, 'cần thủ' bỏ chạy thục mạng