Công dụng đặc biệt của chiếc nút chai nhỏ bên trong mỗi chai dầu ăn