Maaii - A FREE Mobile App which allows you to connect to friends & family, anywhere in the world. - Video giới thiệu ứng dụng Maaii

Maaii là ứng dụng gọi điện và nhắn tin miễn phí trên nền tảng iOS và Android, giúp kết nối mọi người trên toàn thế giới với mức phí bằng 0.