Thước phim có 1-0-2 tái hiện giây phút "nín thở" tàu vũ trụ NASA đổ bộ Mặt Trăng