Cách đăng ảnh từ Lightroom lên Instagram - Đăng ảnh trực tiếp từ Lightroom lên Instagram

Cài đặt thêm plugin LR/Instagram để đăng ảnh trực tiếp từ phần mềm chỉnh sửa ảnh Lightroom lên Instagram