LinuxonAndroid - Giải pháp cài đặt bản phân phối Linux trên Android

Một cái nhìn cơ bản về những gì dự án LinuxonAndroid cung cấp.