Liều mạng nhảy dù từ nóc tòa nhà 19 tầng, gặp ngay sự cố đầy đau đớn