Cách khôi phục cài đặt mặc định cho trình duyệt Cốc Cốc - Reset Cốc Cốc

Mời các bạn cùng tham khảo video để biết cách khôi phục cài đặt mặc định cho trình duyệt Cốc Cốc, trả lại hiệu suất hoạt động như ban đầu cho trình duyệt của mình.