Khi khó khăn người có thể bỏ ta nhưng con chó thì không