Cách sao chép dữ liệu Excel sang Word giữ định dạng

Khi làm việc với các công cụ văn phòng chúng ta thường xuyên phải chuyển đổi dữ liệu từ công cụ này sang công cụ khác để làm các công việc khác nhau, 1 trong các thao tác đó là chuyển dữ liệu từ Excel sang Word. Vậy làm thế nào để các định dạng từ chữ, màu sắc, kích thước, vv được giữ nguyên khi chuyển sang 1 công cụ soạn thảo sang bảng tính.