Khe nứt San Andreas - Phim San Andreas trên Android

San Andreas là một phim thảm họa Mỹ 2015 do Brad Peyton đạo diễn. Kịch bản phim được Carlton Cuse viết, với sự đóng góp tình tiết của Andre Fabrizio và Jeremy Passmore.