Johan Cruyff là người đầu tiên thực hiện cú xoay người này