Khắc phục sự cố Windows với SFC và DISM

Sử dụng SFC và DISM để khắc phục sự cố file sụp đổ và giải quyết các vấn đề bất thường trong Windows.