Hướng dẫn truy cập website bị chặn trên Android và iOS

Hiện nay các nhà cung cấp mạng Internet tại Việt Nam đang chặn các website liên quan đến kinh tế, chính trị thậm chí là văn hóa, đặc biệt là các trang web đen, trang web người lớn, vv.