Hướng dẫn tạo bookmark trên Microsoft Edge Chromium

Trên trình duyệt web Edge Chromium mới nhất của Microsoft và đang mang đến rất nhiều trải nghiệm tuyệt vời cho người dùng. Trình duyệt Microsoft Edge Chromium được cho là sự kết hợp hoàn hảo của Microsoft Edge và Chrome.