Hướng dẫn quan sát Sao Thiên Vương trên Solar System 3D Simulator

Sao Thiên Vương là hành tinh thứ 7 trong hệ mặt trời, Sao Thiên Vương có khối lượng cũng như kích thước gần giống với Sao Hải Vương. Sao Thiên Vương có cấu hình độc nhất bởi vì trục tự quay của hành tinh bị nghiêng rất lớn, gần như song song với mặt phẳng quỹ đạo của hành tinh. Cực bắc và cực nam của hành tinh này gần như tại vị trí xích đạo so với những hành tinh khác. Khối lượng của Sao Thiên Vương lớn hơn của Trái Đất gần 14,5 lần, và là hành tinh khí khổng lồ nhẹ nhất. Tuy nhiên khi quan Sao Thiên Vương trên Solar System 3D Simulator trông khá bé bạn cần phóng to sát vị trí để nhìn dễ dàng hơn.