Tạo ảnh bìa Facebook, YouTube kích thước chuẩn

Thay vì phải nhớ kích thước và sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh Photoshop để tạo ra những tấm ảnh đại diện Facebook, ảnh cover hay tạo ảnh kích thước chuẩn để thay ảnh bìa kênh Youtube của bạn, chúng ta có thể sử dụng Promo Instant Image Resizer - công cụ online và hoàn toàn miễn phí, giúp tạo ảnh bìa cho các mạng xã hội với kích thước chuẩn nhất.