Hướng dẫn chia ô bằng đường chéo trên Excel

Thủ thuật Excel là 1 kho kiến thức khổng lồ mà bạn luôn muốn khám phá, tất cả những tính năng mà bảng tính Excel mang đến thực sự quá vô hạn. Cùng 1 yêu cầu nhưng trong Excel bạn có thể lựa chọn nhiều cách làm khác nhau, chính vì vậy tôi mới nói Excel là 1 kho kiến thức khổng lồ. Khi làm việc với Excel bạn sẽ cảm thấy đây thực sự là công cụ tính toán vô cùng tuyệt vời, mọi vấn đề liên quan đến kế toán đều có thể được giải quyết bằng những công thức khác nhau.