Hướng dẫn cài đặt HTKK hỗ trợ kê khai thuế - Download.com.vn

HTKK là phần mềm hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch do Tổng Cục thuế - Bộ Tài Chính ban hành. Hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Mời các bạn cùng theo dõi video hướng dẫn cài đặt HTKK để hỗ trợ kê khai thuế.